Historien om

Segtnanfamilien fra Leinstrand og Klett er kjent for sin musikalitet langt tilbake i tid.  Segtnan familiekor slik det fremstår nå startet i 1998-99. Det både begynte og er mest å regne som et hobbyprosjekt.

Familiemedlemmene ønsket å synge i forbindelse med familiesammenkomster, bryllup, dåp og andre begivenheter i familiene til medlemmene.  Etter hvert har vi også blitt spurt om å underholde ved ulike arrangement, bursdager og sosiale sammenkomster.

Vi er alltid glad for å bli spurt om å synge, og så sant vi har mulighet og tid, stiller vi opp!  Det er bare å ta kontakt

 

Kontakt oss

Segtetten

Telefon