Prostidag i Leinstrand og sang på Nypantunet

Segtetten deltar på Prostidag i Leinstrand kirke torsdag 14. mai (Kristi himmelfartsdag) klokka 1100. 

Etterpå drar vi til Nypantunet helse- og velferdssenter for å synge for beboerne der, ca. kl. 1300.

Kontakt oss

Segtetten

Telefon